HƯỚNG DẪN UPLOAD FILE TÀI LIỆU

Để phục vụ tốt nhất cho việc trao đổi giữa các học viên và giảng viên qua hệ thống học tập của Gitiho.com, hướng dẫn này sẽ dành cho các bạn có nhu cầu upload ảnh, video và file tài liệu để …

Giới thiệu về Gitiho.com

Gitiho.com là Trường đào tạo Tin học ứng dụng trực tuyến được phát triển và vận hành bởi Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam. Với sứ mệnh “Nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống …

Chính sách và quy định chung

I. NGUYÊN TẮC CHUNG Website https://gitiho.com thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam (gọi tắt là “Công ty” hoặc “Ban Quản Trị”). Học viên là (các) cá nhân đã đặt mua và …