Google Sheets :

Tự học lập trình GAS

Học Lập Trình Google Apps Script Miễn Phí

Tất cả những thứ sau đây đều được tạo ra bởi Google Sheets + lập trình Google Apps Script: 1. Ví dụ về 1 CRM (phần mềm chăm sóc khách hàng đơn giản) https://www.youtube.com/watch?v=r9Pflcr4DWk 2. Phần mềm CRM có giao diện Web, …
!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->