Hướng dẫn kích hoạt khoá học tại Gitiho.com

Xin chào mừng bạn đến với Gitiho.com

Để kích hoạt khoá học, bạn vui lòng làm theo video hướng dẫn chi tiết sau đây:

Bạn chú ý: Email đăng nhập tài khoản trước khi kích hoạt phải trùng với Email bạn đã đăng ký nhận mã kích hoạt.